Dokumenti zinātnisko darbu izstrādei – ārstniecības studiju programmā

Dokumenti attiecas tikai uz LU MF ārstniecības studiju programmā studējošajiem un ar tiem nepieciešams iepazīties pirms jebkura zinātniskā darba (arī diplomdarba) izstrādes uzsākšanas.