MFSP sastāvs

Valde

Priekšsēdētāja


Daniela Vāvere

danielavavere@gmail.com


Tomass Ernests Ansons

Priekšsēdētājas vietnieks


Tomass Ernests Ansons

tomsernests@gmail.com


Biroja darbu vadītāja


Krista Ļūmane

krista.lumane@gmail.com


Akadēmiskā virziena vadītāja

Agate Kristena Krieviņa

akademiskaislumfsp@gmail.com

agate.krievina@gmail.com


Ārlietu virziena vadītājs


Daniels Zilbermans

danielszilbermans99@gmail.com


Mārketinga virziena vadītāja


Samanta Reine

samantareine@inbox.lv


Sporta un kultūras virziena vadītājs


Valentīns Smuļko

smulkovalentin@gmail.com


Komunikācijas virziena vadītāja


Evita Annamarija Klemence

evitaklemence@gmail.com


Ja vēlies iepazīties ar mums tuvāk, spied šeit: 2020. gada sasaukuma LUMFSP valde


Biedri

 • Marija Agafonova “Ārstniecība” 4. kurss
 • Jānis Auders “Ārstniecība” 5. kurss
 • Matīss Kevins Balodis “Ārstniecība” 2. kurss
 • Arta Boša “Ārstniecība” 5. kurss
 • Rihards Durņevs “Ārstniecība” 2. kurss
 • Viktorija Fokina “Ārstniecība” 2. kurss
 • Matīss Grotups “Farmācija” 1. kurss
 • Nikola Anna Intlere “Ārstniecība” 1. kurss
 • Maksims Jakovenko “Ārstniecība” 4. kurss
 • Laura Keiša “Ārstniecība” 5. kurss
 • Viktorija Panova “Ārstniecība” 4. kurss
 • Marta Podniece “Farmācija” 1. kurss
 • Anda Lita Vāvere “Ārstniecība” 2. kurss
 • Kalvis Vērzemnieks “Ārstniecība” 5. kurss
 • Rebeka Elīza Zariņa “Ārstniecība” 2. kurss

MF SP pārstāvji LU MF Domē:

 • Laura Keiša
 • Daniela Vāvere
 • Kalvis Vērzemnieks

MF SP pārstāvji LU MF studiju virziena “Veselības aprūpe” padomē:

 • MAksims Jakovenko
 • Daniels Zilbermans
 • Anda Lita Vāvere

MF SP pārstāvji LUSP:

 • Nikola Anna Intlere
 • Marta Podniece
 • Matīss Grotups

Iepriekšējie sasaukumi: