FMSC members

LU MF SP valde

Priekšsēdētāja

Daniela Vāvere

“Ārstniecība” 4. kurss

danielavavere@gmail.com


LU MF SP Priekšsēdētāja vietnieks: Tomass Ernests Ansons “Ārstniecība” 5. kurss

tomsernests@gmail.com

LU MF SP Biroja darbu vadītāja: Krista Ļūmane  “Ārstniecība” 2. kurss

krista.lumane@gmail.com

LU MF SP Akadēmiskā virziena vadītāja: Agate Kristena Krieviņa “Ārstniecība” 4. kurss

akademiskaislumfsp@gmail.com

agate.krievina@gmail.com

LU MF SP Ārlietu virziena vadītājs: Daniels Zilbermans “Ārstniecība” 3. kurss

danielszilbermans99@gmail.com

LU MF SP Mārketinga virziena vadītāja: Samanta Reine  “Ārstniecība” 2. kurss

samantareine@inbox.lv

LU MF SP Sporta un kultūras virziena vadītājs: Valentīns Smuļko  “Ārstniecība” 2. kurss

smulkovalentin@gmail.com

LU MF SP Komunikācijas virziena vadītāja: Evita Annamarija Klemence “Ārstniecība” 5. kurss

evitaklemence@gmail.com 

Ja vēlies iepazīties ar mums tuvāk, tad spied šeit:
2020. gada sasaukuma LUMFSP VALDE

LU MF SP biedri

Marija Agafonova “Ārstniecība” 4. kurss

Jānis Auders “Ārstniecība” 5. kurss

Matīss Kevins Balodis  “Ārstniecība” 2. kurss

Arta Boša “Ārstniecība” 5. kurss

Rihards Durņevs  “Ārstniecība” 2. kurss

Viktorija Fokina  “Ārstniecība” 2. kurss

Matīss Grotups “Farmācija” 1. kurss

Nikola Anna Intlere “Ārstniecība” 1. kurss

Maksims Jakovenko “Ārstniecība” 4. kurss

Laura Keiša “Ārstniecība” 5. kurss

Viktorija Panova “Ārstniecība” 4. kurss

Marta Podniece “Farmācija” 1. kurss

Anda Lita Vāvere  “Ārstniecība” 2. kurss

Kalvis Vērzemnieks “Ārstniecība” 5. kurss

Rebeka Elīza Zariņa “Ārstniecība” 2. kurss